"Svět hledá lidi, kteří něco umějí dělat, a ne ty, kteří umějí vysvětlit, proč to neudělali." 

                                                                                                                R. Rolland

Pracovníci charity

 • Mgr. Lenka Semelová, DiS., ředitelka, statutární zástupce
 • Helena Máčalová, zástupkyně ředitele, finanční a mzdová účetní 
 • Bc. Františka Vratislavská, DiS. vrchní sestra CHOS a vedoucí pečovatelek CHPS
 • Mgr. Anna Martincová, vedoucí DS, sociální pracovnice, PR a propagace
 • Mgr. Karel Adámek, koordinátor dobrovolníků a pastorační asistent
 • Jana Machů, zdravotní sestra CHOS a pečovatelka CHPS
 • Leona Barcuchová, Světlana Bernátková, Jana Buriánková, Jarmila Peňázová, Dagmar Dostálová, pečovatelky CHPS
 • Mgr. Karolína Žáčková, vedoucí Denního stacionáře 
 • Alena Škubníková, Zuzana Žajdlíková, aktivizační pracovnice a pečovatelky DS
 • Ladislav Peňáz (DPP), řidič CHPS
 • Veronika Olejníková (DPP) lektorka ANJ
 • Ladislav Šústek (DPP), internetové stránky, správce sítě

společná zaměstnanci 2017

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Pozvánky na naše akce

 

TKS 2019

Koledujeme v těchto obcích Luhačovice, Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Kladná-Žilín, Ludkovice, Podhradí, Polichno, Pozlovice, Řetechov a Sehradice.

Náš výtěžek
376 546 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Děkujeme všem koledníčkům, vedoucím a všem ochotným dárcům!!!

 

Charitní občasník

Co se děje v naší charitě se dozvíte v našem Aktuálním charitním občasníku, který vychází na jaře a na podzim.