KOLEDOVÁNÍ V BISKUPICÍCH

KOLEDNÍCI V LUHAČOVICÍCH

DĚTSKÁ POUŤ NA PROVODOV MALENISKA

TURNAJ V ČLOVĚČE NEZLOB SE

ŽEHNÁNÍ CHARITNÍCH KOLEDNÍČKŮ

Ohlednutí za zářijovými Dny Charity Luhačovice 2018

Ohlednutí za zářijovými Dny Charity Luhačovice 2018

Poslední týden v září se uskutečnily Dny Charity Luhačovice. Akce v těchto dnech jsou zaměřeny na přiblížení charitních služeb atraktivnější formou široké veřejnosti, zájemcům, klientům i individuálním dárcům.

Denní stacionář zorganizoval turnaj v „Člověče, nezlob se!“, kde si ve společném klání s Domovem pro seniory Luhačovice odnesla hlavní vítězství jejich klientka. Poděkovali jsme za charitní dílo mší svatou za pracovníky, uživatele, dobrovolníky a dárce Charity Luhačovice. Měřili jsme zdarma glykémii a tlak. A den otevřených dveří se odehrál ve znamení milých návštěv a příjemných setkání.

Charita Luhačovice oslaví v příštím roce  již 15 let své existence, což je pro nás výzvou, jak naše služby udržet, dále rozvíjet a zlepšovat.

Naše organizace působí v 11 obcích – Luhačovice, Pozlovice, Podhradí, Kladná-Žilín, Biskupce, Ludkovice, Řetechov, Polichno, Horní Lhota, Dolní Lhota a Sehradice. Poskytujeme pečovatelskou službu v domácnostech našich klientů a pomáháme jim, co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Klient si sám smluvně sjednává určité úkony péče o vlastní osobu, domácnost, nákupy apod. Přímo v budově Charity se nachází denní stacionář, který navštěvují zdravotně postižení a senioři. Úkolem denního stacionáře je se komplexně postarat o klienta a zároveň ho podporovat v rozvíjení jeho schopností, dovedností a sociálních kontaktech. Dále se můžete stát akreditovaným dobrovolníkem. Dobrovolník je člověk, který bez nároku na odměnu věnuje svůj čas, um a energii ve prospěch druhých.

mse za charituodber glykemieturnaj v clovece

Stále věříme, že „Vidět a zažít, je víc než slyšet a přečíst.“ Všem vám za vaši neutuchající podporu děkujeme.

Hlavními sponzory Dnů Charity Luhačovice 2018 byly: Lázeňské oplatky CLIP Luhačovice, Vincentka a.s.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Požehnané Velikonoce 2019

Velikonoce 2019

 
 

Pozvánky na naše akce

 

TKS 2019

Koledujeme v těchto obcích Luhačovice, Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Kladná-Žilín, Ludkovice, Podhradí, Polichno, Pozlovice, Řetechov a Sehradice.

Náš výtěžek
376 546 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Děkujeme všem koledníčkům, vedoucím a všem ochotným dárcům!!!

 

Charitní občasník

Co se děje v naší charitě se dozvíte v našem Aktuálním charitním občasníku, který vychází na jaře a na podzim.