KOLEDOVÁNÍ V BISKUPICÍCH

KOLEDNÍCI V LUHAČOVICÍCH

DĚTSKÁ POUŤ NA PROVODOV MALENISKA

TURNAJ V ČLOVĚČE NEZLOB SE

ŽEHNÁNÍ CHARITNÍCH KOLEDNÍČKŮ

Podpora Charity Luhačovice v roce 2018

Podpora Charity Luhačovice v roce 2018

Charita Luhačovice obdržela v roce 2018 tyto dotační prostředky od Zlínského kraje a měst a obcí.

Zlínský kraj

Zlínský kraj poskytl Charitě Luhačovice dotace z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018. Tato dotace významným způsobem umožní a podpoří činnost Pečovatelské služby a služby Denního stacionáře.

Pečovatelská služba Luhačovice: Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 2.700.000,- Kč

Denní stacionář Luhačovice: Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 1.148.570,- Kč


Zlínský kraj poskytl Charitě Luhačovice finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2018.

Denní stacionář byl podpořen částkou 118.500,- Kč.

 zl

Za výše uvedenou finanční podporu poskytovanou v roce 2018 Zlínskému kraji děkujeme.

 

Města a obce

Město Luhačovice poskytlo dotaci na úhradu nákladů provozu pečovatelské služby a denního stacionáře ve výši 340.000,-Kč.

Město Luhačovice poskytlo dotaci na nákup vozidla ve výši 30.000,-Kč.

Městys Pozlovice poskytl neinvestiční dotaci ve výši 50.000,-Kč.

Obec Biskupice poskytla na zajištění dostupnosti sociálních služeb částku 20.000,-Kč.

Obec Ludkovice poskytla na zajištění dostupnosti sociálních služeb částku 20.000,- Kč.

Obec Dolní Lhota poskytla na provoz pečovatelské služby částku 10.000,-Kč.

Obec Horní Lhota poskytla na provoz pečovatelské služby částku 10.000,-Kč.

Za výše uvedenou finanční podporu poskytovanou v roce 2018 všem Městům a obcím mnohokrát děkujeme.

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Požehnané Velikonoce 2019

Velikonoce 2019

 
 

Pozvánky na naše akce

 

TKS 2019

Koledujeme v těchto obcích Luhačovice, Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Kladná-Žilín, Ludkovice, Podhradí, Polichno, Pozlovice, Řetechov a Sehradice.

Náš výtěžek
376 546 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Děkujeme všem koledníčkům, vedoucím a všem ochotným dárcům!!!

 

Charitní občasník

Co se děje v naší charitě se dozvíte v našem Aktuálním charitním občasníku, který vychází na jaře a na podzim.