KOLEDOVÁNÍ V BISKUPICÍCH

KOLEDNÍCI V LUHAČOVICÍCH

DĚTSKÁ POUŤ NA PROVODOV MALENISKA

TURNAJ V ČLOVĚČE NEZLOB SE

ŽEHNÁNÍ CHARITNÍCH KOLEDNÍČKŮ

Tříkrálová koleda a dobré skutky prošly zasněžené Luhačovice a okolní obce

Tříkrálová koleda a dobré skutky prošly zasněžené Luhačovice a okolní obce

V sobotu 5. ledna 2019 vyrazili po požehnání koledníků při mši svaté a za vydatného sněžení do ulic koledníci s kasičkou a písní na rtu. V územní působnosti Charity Luhačovice je jedenáct obcí. Za velké podpory dobrovolníků, obcí a veřejnosti se tato tradice mohla konat již po devatenácté, za to všem patří nesmírné díky.

„Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých“ říká o sbírce Mons. Jan Graubner, metropolita moravský. Tuto sbírku pořádá Charita Česká republika.

Celkově tedy koledovalo 52 skupinek koledníků, v letošním roce někde i se čtyřmi králi, takže celkově bylo zapojeno více než 200 koledníků přinášejících do domácností radostnou zvěst o narození Ježíše. Nad dveřmi nechávali nápis K + M + B, který žehná jejich domu. Díky jejich snaze a štědrosti občanů Luhačovic a okolních obcí bylo v  našem regionu vykoledováno 376.546,- Kč, téměř o 22.000,- Kč více než v roce 2018.

Výsledky koledování v jednotlivých obcích

Biskupice                        27.941,-Kč

Dolní Lhota                     27.280,-Kč

Horní Lhota                     26.585,-Kč

Kladná-Žilín                    10.545,-Kč

Ludkovice                       28.416,-Kč

Luhačovice                  132.286,- Kč

Podhradí                        14.950,-Kč

Polichno                           9.575,-Kč

Pozlovice                       51.138,-Kč

Řetechov                       11.730,-Kč

Sehradice                      36.100,-Kč

Celkový výtěžek        376.546,-Kč

Velmi děkujeme všem za vlídné přijetí koledníků, za poskytnutí občerstvení. Jako každý rok část výtěžku poputuje na přímou pomoc rodinám s dětmi v našem regionu, a další část na rozvoj sociálních služeb Charity Luhačovice. Velmi děkujeme všem pracovníkům měst a obcí, kteří nám pečetí pokladničky a počítají celkový výtěžek. Děkujeme všem vedoucím skupinek, kteří se ochotně zapojili, a také malým tříkrálovým koledníkům. Vaší pomoci si velmi vážíme. Děkujeme všem za příspěvky do této celorepublikové sbírky, věříme, že i Vám přinesli naši tříkráloví koledníci radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích.

Mgr. Karel Adámek, místní koordinátor Tříkrálové sbírky 2019

Mgr. Lenka Semelová, ředitelka organizace

více informací: www.trikralovasbirka.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Požehnané Velikonoce 2019

Velikonoce 2019

 
 

Pozvánky na naše akce

 

TKS 2019

Koledujeme v těchto obcích Luhačovice, Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Kladná-Žilín, Ludkovice, Podhradí, Polichno, Pozlovice, Řetechov a Sehradice.

Náš výtěžek
376 546 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Děkujeme všem koledníčkům, vedoucím a všem ochotným dárcům!!!

 

Charitní občasník

Co se děje v naší charitě se dozvíte v našem Aktuálním charitním občasníku, který vychází na jaře a na podzim.