KOLEDOVÁNÍ V BISKUPICÍCH

KOLEDNÍCI V LUHAČOVICÍCH

DĚTSKÁ POUŤ NA PROVODOV MALENISKA

TURNAJ V ČLOVĚČE NEZLOB SE

ŽEHNÁNÍ CHARITNÍCH KOLEDNÍČKŮ

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pomáhá zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pomáhá zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pomáhá zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb rozšiřováním vzdělávání pracovníků Charity Luhačovice a Slavičín

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podpořil opakovaně v roce 2018 projekt Charity Luhačovice "Podpora profesních kompetencí.“ Cílem podpořeného projektu je zajistit dostupné, odborné a akreditované vzdělávání zaměstnanců, především sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, v terénních a ambulantních službách poskytovaných Charitou Luhačovice a Charitou Slavičín. 

Vzdělávání přispívá ke zlepšování kvality poskytovaných služeb rozšiřováním vzdělávání pracovníků Charity Luhačovice a Slavičín. Tato skvělá spolupráce s VÝBOREM DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ, trvá již tři roky. Nadace nás opakovaně podporuje při vzdělávání našich zaměstnanců. Výrazným způsobem tak můžeme zkvalitňovat celou naši práci odbornými školeními na míru, proto jsme projekt nazvali "Zaměření na individuální vzdělávací potřeby sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách k podpoře jejich profesních kompetencí.“ V roce 2018 nás nadace opakovaně podpořila částkou 50.000,- Kč. Vzdělávání přispívá ke zlepšování péče o seniory a lidi se zdravotním postižením.

Vzdělávací projekt podpořil a prohloubil současné profesní schopnosti a dovednosti našich pracovníků. Pracovníci Charity Luhačovice a Charity Slavičín na základě těchto získaných odborných kompetencí přistupují individuálně ke specifickým potřebám našich klientů, a přispívají ke zlepšování kvality poskytovaných sociálních služeb.

V rámci projektu byly realizovány celkově 3 kurzy, s agenturou Mgr. Jany Slané jsme si vybrali školení na aktuální téma Specifika komunikace s klienty s Alzheimerovou chorobou. Vynikající lektorkou tohoto kurzu byla Mgr. Jana Lacmanová, DiS., která nám pomohla v pochopení této aktuální problematiky. Toto školení absolvovalo celkově 15 účastníků.

Vzdělávací středisko CARITAS Olomouc nám zprostředkovalo kurz Základy využití metod paliativní a hospicové péči při péči o klienty sociálních služeb. Absolvovalo jej celkem 16 účastníků a lektorkou tohoto kurzu byla Mgr. Andrea Radomská.

Po prázdninách jsme absolvovali dvoudenní školení na téma Jak dobře Individuálně plánovat, které pro nás uspořádal Mgr. Jiří Sobek. Školení plné skvělé teorie, praktických ukázek a příkladů nám osvětlilo, jak zlepšovat naši praxi a absolvovalo jej 17 účastníků.

Všechny kurzy pomohly pracovníkům prohloubit vědomosti a dovednosti, a byly plné praktických příkladů a ukázek. Pracovníci prochází v rámci vzdělávání i dalšími školeními např. s Mgr. Miroslavem Snášelem na téma: Mnoho podob hněvu – podněty k sebereflexi v pomáhajících profesích toto školení absolvovalo 15 účastníků a Doprovázení v životě a umírání, absolvovalo jej 8 účastníků.

Za podporu ve výši 50.000,- Kč Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové mnohokrát děkujeme a věříme, že navážeme dalším vzděláváním pracovníků.

logo NOH

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“

Olga Havlová

Zpracovala: Mgr. Lenka Semelová, DiS., 12. 12. 2018 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Požehnané Velikonoce 2019

Velikonoce 2019

 
 

Pozvánky na naše akce

 

TKS 2019

Koledujeme v těchto obcích Luhačovice, Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Kladná-Žilín, Ludkovice, Podhradí, Polichno, Pozlovice, Řetechov a Sehradice.

Náš výtěžek
376 546 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Děkujeme všem koledníčkům, vedoucím a všem ochotným dárcům!!!

 

Charitní občasník

Co se děje v naší charitě se dozvíte v našem Aktuálním charitním občasníku, který vychází na jaře a na podzim.