KOLEDOVÁNÍ V BISKUPICÍCH

KOLEDNÍCI V LUHAČOVICÍCH

DĚTSKÁ POUŤ NA PROVODOV MALENISKA

TURNAJ V ČLOVĚČE NEZLOB SE

ŽEHNÁNÍ CHARITNÍCH KOLEDNÍČKŮ

Charita Luhačovice
církevní právnická osoba
Hradisko 100, 763 26 Luhačovice
Tel.: +420 577 132 355
E-mail: info@luhacovice.charita.cz
IČ 736 33 071, DIČ CZ73633071/nejsme plátci DPH

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, účinného od 25. 5. 2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vám sdělujeme, že v souvislosti se svou činností Charita Luhačovice zpracovává nezbytné údaje pro účely spojené se službami a pro plnění úkolů uložených zákonem, a to po dobu k tomu nezbytnou a řádně informuje o zpracování osobních údajů subjekty, kterých se to týká.

Charita Luhačovice zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • agenda související s poskytováním sociálních služeb na základě zákona 108/2006 Sb. (Charitní pečovatelská služby, Denní stacionář);
  • agenda související s poskytování zdravotních služeb (Domácí zdravotní péče);
  • personalistická agenda,
  • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
  • pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost,
  • pořádání dobročinných sbírek.

Charitou Luhačovice zpracovává nezbytné údaje pro účely spojené se službami a pro plnění úkolů uložených zákonem, a to po dobu k tomu nezbytnou a řádně informovámujeme o zpracování osobních údajů subjekty, kterých se to týká.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poučení o základních pojmech o právech garantovaných GDPR a další informace naleznete zde:

https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-gdpr/ds-4744/archiv=0&p1=3938

Nebyly nalezeny žádné dokumenty.
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Pozvánky na naše akce

 

TKS 2019

Koledujeme v těchto obcích Luhačovice, Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Kladná-Žilín, Ludkovice, Podhradí, Polichno, Pozlovice, Řetechov a Sehradice.

Náš výtěžek
376 546 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Děkujeme všem koledníčkům, vedoucím a všem ochotným dárcům!!!

 

Charitní občasník

Co se děje v naší charitě se dozvíte v našem Aktuálním charitním občasníku, který vychází na jaře a na podzim.