Kašpar + Melichar + Baltazar koledovali na Luhačovicku v sobotu 6. 1. 2018

Děkujeme všem občanům Luhačovic a okolních obcí, za vlídné přijetí Tříkrálových koledníčků.

V roce 2018 bychom rádi z výtěžku financovali 2. etapu rozvoje Charitních služeb Luhačovické charity, je plánována další rekonstrukce a oprava prostor, které již přes 13 let slouží denně potřebám uživatelů i pracovníků Charity Luhačovice a samozřejmě také potřebným rodinám s dětmi a sociálně potřebným lidem.

authorized l vaculcik (105)

Za Vaše příspěvky a za podporu charitního díla Vám mnohokrát děkujeme!!!

Klíč k rozdělení výtěžku TKS

Arcidiecézní charita Olomouc 15%
Sekretariát ACHO 5%
Režie sbírky CHČR 5%
Humanitární pomoc 10%
Vráceno Charitě Luhačovice 58%
Krizový fond ACHO 5%
Nouzový fond ACHO 2%
OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
pokladniček
Aktuální výnos
[Kč]
Biskupice324 529 Kč
Dolní Lhota226 560 Kč
Horní Lhota225 116 Kč
Kladná-Žilín211 030 Kč
Ludkovice525 866 Kč
Luhačovice25123 118 Kč
Podhradí115 010 Kč
Polichno19 167 Kč
Pozlovice949 433 Kč
Řetechov310 270 Kč
Sehradice234 216 Kč
Koleda celkem55354 315 Kč
Rozpečetěno 55 z 55 (99%) úředně zapečetěných pokladniček.

Pokud se chcete do Tříkrálové sbírky, její přípravy, šití kostýmů či organizace zapojit kontaktujte Mgr. Lenku Semelovou, DiS. 731402043. Děkujeme všem za příspěvky do této celorepublikové sbírky, věříme, že i Vám přináší naši Tříkráloví koledníci radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích.

Video z Tříkrálového koledování v roce 2018 zde

Video z Tříkrálového koledování v roce 2016 zde.

Další informace naleznete na webu http://www.trikralovasbirka.cz/.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Pozvánky na naše akce

 

TKS 2019

Koledujeme v těchto obcích Luhačovice, Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Kladná-Žilín, Ludkovice, Podhradí, Polichno, Pozlovice, Řetechov a Sehradice.

Náš výtěžek
376 546 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Děkujeme všem koledníčkům, vedoucím a všem ochotným dárcům!!!

 

Charitní občasník

Co se děje v naší charitě se dozvíte v našem Aktuálním charitním občasníku, který vychází na jaře a na podzim.