DĚTSKÁ CHARITNÍ POUŤ NA PROVODOV

TKS 2016 - děkujeme

VÍME AKTUÁLNĚ!

Pouť rodin na Provodov

 

Římskokatolická farnost Pozlovice a Luhačovice

pořádají ve spolupráci s Charitou Svaté rodiny Luhačovice pro rodiny, tříkrálové koledníčky, jejich asistenty, ministranty, scholu atd.

 POUŤ RODIN

NA PROVODOV

 Kdy:           v sobotu 28. května 2016

Odkud:     v 8:00 hod. od kostela Svaté rodiny v Luhačovicích

                   v 9:00 hod. od hasičské zbrojnice v Pozlovicích

                   v 9:30 hod. společné setkání na Řetechově

Návrat:     v cca 16:00 hod.

S sebou:   pohodlnou obuv, pláštěnku, velkou svačinu, kapesné

dobrovolnici_05 pout provodov 

Děti od 7 let, které půjdou bez doprovodu rodičů, budou pod dohledem dobrovolníků Charity Luhačovice.

Program: V cca 11.00 hod.pobožnost k Panně Marii, po ní občerstvení, hry a soutěže pro celé rodiny.

 

Přihlášky a další informace:

  • V sakristiích kostelů
  • Karel Adámek, koordinátor dobrovolníků – tel.: 737 012 235

 

TATO AKCE PROBÍHÁ ZA PODPORY ZLÍNSKÉHO KRAJE a MINISTERSTVA VNITRA

zlinsky krajlogo min.vnitra

Charita Luhačovice uspořádala každoroční jarní humanitární sbírku šatstva

Charita Luhačovice uspořádala každoroční jarní humanitární sbírku šatstva

Charita Luhačovice pořádala ve 4. – 7. května každoroční jarní humanitární sbírku šatstva pro Diakonii Broumov. Lidé mohli přispět pro potřebné ale nejen věnováním oděvů, a tak se věnovaných věcí nakonec sešlo na Charitě úctyhodné množství, kterou už si broumovská Diakonie odvezla.

Postní almužna 2016 u nás ve farnostech Luhačovice, Pozlovice, Horní Lhota

Postní almužna 2016 u nás ve farnostech Luhačovice, Pozlovice, Horní Lhota

Luhačovice, 22. 4. 2016 – Během postní doby se mohli všichni věřící, ale i všichni ti co chtěli být součástí starobylé postní tradice (almužny). S Arcidiecézní Charitu Olomouc spolupracujeme na této sbírce s tradicí od roku 2009. Papírové almužny se shromáždily v kostelích na Květnou neděli, a po té byly rozpečetěny a jejich obsahy sečteny. Tyto prostředky dále církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

Mise na Ukrajině I.

Mise na Ukrajině I.

AKTUALIZUJEME - Pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc jsou na Ukrajině... Na programu je cesta po městech i vesničkách, kde navštíví jednotlivé Charity, dětské domovy a místa sociálního podnikání, jako je například farma v Kolomyji...

Radostné a požehnané Velikonoce!

Radostné a požehnané Velikonoce!

"Láska Kristova, který se za nás na kříži obětoval a třetího dne byl slavně vzkříšen, ať Vás provází, ať je Vaší silou, radostí a nadějí."  Mons. Pavel Posád, prezident Charity ČR

"Všem našim klientům, zaměstnancům, dobrovolníkům, partnerům, příznivcům a dárcům, a také jejich blízkým, přeji radost z Kristova Vzkříšení a požehnané svátky velikonoční."  Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR

Světový den sociální práce je šancí vyzdvihnout její celospolečenský význam

Světový den sociální práce je šancí vyzdvihnout její celospolečenský význam

Tento den je příležitostí k vyzdvižení sociální práce jako plnohodnotné profese a připomenutí jejího přínosu pro celou společnost jak na regionální, tak na národní úrovni. Světový den sociální práce byl vyhlášen Organizací spojených národů před třiceti lety a koná se vždy třetí úterý v březnu. Letos ho slavíme 15. března. Charita ČR připravila se svými zaměstnanci a pro své zaměstnance krátké video s anketou. 

 

SEKÁČ NA CHARITĚ 2016

Bazárek oděvů, obuvi a jiných doplňků

Místo: Hradisko 100, Luhačovice
Termín: 27. 6. 2016, 09:00 — 30. 6. 2016, 16:00