VÝLET NA PROVODOV

TURNAJ V ČLOVĚČE NEZLOB SE

TKS 2016 - děkujeme

VÍME AKTUÁLNĚ!

Pouť rodin na Provodov

 

Římskokatolická farnost Pozlovice a Luhačovice

pořádají ve spolupráci s Charitou Svaté rodiny Luhačovice pro rodiny, tříkrálové koledníčky, jejich asistenty, ministranty, scholu atd.

 POUŤ RODIN

NA PROVODOV

 Kdy:           v sobotu 28. května 2016

Odkud:     v 8:00 hod. od kostela Svaté rodiny v Luhačovicích

                   v 9:00 hod. od hasičské zbrojnice v Pozlovicích

                   v 9:30 hod. společné setkání na Řetechově

Návrat:     v cca 16:00 hod.

S sebou:   pohodlnou obuv, pláštěnku, velkou svačinu, kapesné

dobrovolnici_05 pout provodov 

Děti od 7 let, které půjdou bez doprovodu rodičů, budou pod dohledem dobrovolníků Charity Luhačovice.

Program: V cca 11.00 hod.pobožnost k Panně Marii, po ní občerstvení, hry a soutěže pro celé rodiny.

 

Přihlášky a další informace:

  • V sakristiích kostelů
  • Karel Adámek, koordinátor dobrovolníků – tel.: 737 012 235

 

TATO AKCE PROBÍHÁ ZA PODPORY ZLÍNSKÉHO KRAJE a MINISTERSTVA VNITRA

zlinsky krajlogo min.vnitra

Přijďte nás podpořit

Přijďte nás podpořit

Benefiční koncert skupiny ADORARE 25. 9. 2016 v kostele sv. Rodiny v Luhačovicích od 15:00 hod.

Srdečně zveme!

Češi chtějí pečovat o seniory doma, neví ale, na koho se obrátit

Foto Marie Bartošová

Více než polovina Čechů (55 %) zná ve svém okolí někoho, kdo se o sebe již nedokáže plnohodnotně postarat a vyžaduje péči další osoby. Každý třetí (30%) obyvatel má někoho takového dokonce přímo v rodině. Přibližně třetina populace má osobní nebo zprostředkovanou zkušenost s péčí o rodiče nebo prarodiče. Tato zkušenost je sdílena ve všech věkových kategoriích napříč populací. Vyplývá to z čerstvého průzkumu provedeného společností ppm factum research pro Charitu Česká republika.

Klienti z denního stacionáře vyhráli dort plný peněz

Klienti z denního stacionáře vyhráli dort plný peněz

Díky pozvání Charity z Horního Němčí se mohli klienti z Denního stacionáře Charity Luhačovice zúčastnit již 10. ročníku turnaje ve hře „Člověče nezlob se!“.

Svatý Hostýn: pouť, mše, přednáška i milosrdenství

Na Sv. Hostýn se vydalo 150 charitních pracovníků

Abychom mohli milosrdenství dávat, potřebujeme je nejdříve od Boha přijímat, byla jedna z myšlenek, které zazněly z úst o. arcibiskupa Jana Graubnera v sobotu 3. září na pouti Charity na Sv. Hostýně.

Charita Luhačovice žije, aneb co proběhlo a co se chystá

Program na DNY CHARITY LUHAČOVICE 2016

Chceme Vám na následujících řádcích sdělit, co se u nás během léta důležitého odehrálo a pozvat vás na zářijové Dny Charity Luhačovice.

DEN CHARITY-Mše svatá za Charitu Luhačovice

Mše svatá za Charitu Luhačovice její uživatelé, dobrovolníky a dárce. Dne 27. 9. se slaví památka sv. Vincence z Paula – patrona charitního díla.

Místo: Zámecká kaple sv. Josefa Luhačovice
Termín: 27. 9. 2016, 06:30

Svatováclavský jarmark 2016

Místo: Před radnicí v Luhačovicích
Termín: 28. 9. 2016, 09:00 — 28. 9. 2016, 16:00

Přátelské setkání s pracovníky charity

Místo: Hradisko 100, Luhačovice
Termín: 4. 11. 2016, 15:00

Žehnání charitních koledníčků VSETÍN

Srdečně zveme na slavnostní žehnání tříkrálových koledníčků s otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem ve Vsetíně.

10:00 Slavnostní mše svatá.

Program bude upřesněn.

Místo: Vsetín
Termín: 30. 12. 2016, 10:00