DĚTSKÁ CHARITNÍ POUŤ NA PROVODOV

TKS 2016 - děkujeme

VÍME AKTUÁLNĚ!

Pouť rodin na Provodov

 

Římskokatolická farnost Pozlovice a Luhačovice

pořádají ve spolupráci s Charitou Svaté rodiny Luhačovice pro rodiny, tříkrálové koledníčky, jejich asistenty, ministranty, scholu atd.

 POUŤ RODIN

NA PROVODOV

 Kdy:           v sobotu 28. května 2016

Odkud:     v 8:00 hod. od kostela Svaté rodiny v Luhačovicích

                   v 9:00 hod. od hasičské zbrojnice v Pozlovicích

                   v 9:30 hod. společné setkání na Řetechově

Návrat:     v cca 16:00 hod.

S sebou:   pohodlnou obuv, pláštěnku, velkou svačinu, kapesné

dobrovolnici_05 pout provodov 

Děti od 7 let, které půjdou bez doprovodu rodičů, budou pod dohledem dobrovolníků Charity Luhačovice.

Program: V cca 11.00 hod.pobožnost k Panně Marii, po ní občerstvení, hry a soutěže pro celé rodiny.

 

Přihlášky a další informace:

  • V sakristiích kostelů
  • Karel Adámek, koordinátor dobrovolníků – tel.: 737 012 235

 

TATO AKCE PROBÍHÁ ZA PODPORY ZLÍNSKÉHO KRAJE a MINISTERSTVA VNITRA

zlinsky krajlogo min.vnitra

Denní stacionář má spoustu novinek

Denní stacionář má spoustu novinek

Denní stacionář má spoustu novinek. Těší se na vás nová vedoucí Denního stacionáře paní Mgr. Karolína Žáčková. Přijďte mezi nás do Denního stacionáře Charity Svaté rodiny Luhačovice v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod. Rádi Vás uvidíme!

Poslední červnový týden proběhne „sekáček“ na Charitě Luhačovice

Poslední červnový týden proběhne „sekáček“ na Charitě Luhačovice

Je to tři roky, co se prostory naší keramické dílny proměnily na SEKÁČ NA CHARITĚ LUHAČOVICE. Snahou bylo upozornit na nedostatek financí a důležitost individuálního dárcovství. Tato akce vznikla z iniciativy zaměstnanců a přátel Charity Luhačovice na podporu její činnosti.

2016 Dětská pouť na Provodov

Charita Svaté rodiny a Římskokatolická farnost Luhačovice pozvala 28. května rodiny, ale i tříkrálové koledníčky, jejich asistenty a kamarády na pouť na Provodov – Maleniska. Poutníci z Luhačovic, Pozlovic i z okolních vesnic se setkali na Řetechově a společně putovali k poutnímu místu.

Charita se zapojila do operačního programu FEAD na pomoc nemajetným

Program FEAD

Lidé v nouzi budou od června zdarma dostávat potraviny a další základní potřeby. A to díky operačnímu programu Ministerstva práce a sociálních věcí financovanému z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“. Potravinové a hygienické balíčky pro sociálně slabé budou distribuovat ve svých regionech jednotlivé místní Charity, které pomohou také odbornou radou.

Charita Luhačovice uspořádala každoroční jarní humanitární sbírku šatstva

Charita Luhačovice uspořádala každoroční jarní humanitární sbírku šatstva

Charita Luhačovice pořádala ve 4. – 7. května každoroční jarní humanitární sbírku šatstva pro Diakonii Broumov. Lidé mohli přispět pro potřebné nejen věnováním oděvů, a tak se věnovaných věcí nakonec sešlo na Charitě úctyhodné množství, které už si broumovská Diakonie odvezla.

Pouť charitních pracovníků na sv. Hostýn

Srdečně zveme na Charitní pouť ke Sv. bráně na Svatý Hostýn s otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.

KDY:   sobota 3. září 2016         Program zde

Zveme všechny Charitní pracovníky, dobrovolníky, rodinné příslušníky, členy Charitní rady i revizní komise i všechny příznivce Charity Luhačovice. Doprava bude upřesněna dle nahlášených účastníků.

 

 

Místo: Hostýn
Termín: 3. 9. 2016