Podpořte nás

Dárcovství = normální je pomáhat

„Je jedním z nejkrásnějších zadostiučinění tohoto života, 
že žádný člověk nemůže upřímně pomoci druhému, 
aniž by nepomohl i sám sobě.“ 
Ralph Waldo Emerseon

Každý sponzorský dar pomáhá zlepšit podmínky naší práce, a tedy i kvalitu péče o naše uživatele. Jsme proto vděčni i za ty nejmenší příspěvky. Díky sponzorům můžeme zapůjčovat rehabilitační a kompenzační pomůcky, využívat výpočetní techniku pro mnohem rychlejší a kvalitnější zpracování dokumentace. Díky sponzorům, také nemusíme v počátcích roku přerušit naši činnost do doby než obdržíme dotaze z veřejných zdrojů. Máte-li možnost a můžete-li pomoci svými dary situaci zdravotně-postižených, starších občanů, seniorů a rodin s dětmi zlepšit, jsme Vám velmi vděčni a naložíme s těmito příspěvky dle Vašeho přání. Na každý dar poskytneme smlouvu nebo vystavíme potvrzení o převzetí Vašeho daru. Dary poskytované Charitě Luhačovice lze odečíst od základu daně z příjmů a jak u fyzických, tak i u právnických osob. (Zákon č. 586/1992Sb. v aktuálním znění)

Příspěvkový účet ČSOB Zlín, 191151601/0300

 

Co získáte jako dárce

  • Možnost odečtu daru ze základu daně na základě potvrzení o daru (Od základů daně lze odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková hodnota za zdaňovací období přesáhne 2% ze základu daně, anebo činí alespoň 1000 Kč, nejvýše však lze odečíst 15% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 10% ze základu daně.),
  • v případě, že chcete svůj dar konkrétně a účelově vázat podrobnou informaci o jeho využití
  • pravidelné informace o dění v naší organizaci,
  • pozvání na benefiční akce pořádané Charitou Luhačovice
  • a hlavně dobrý pocit k nezaplacení...

Darovací smlouva ke stažení zde.