Tříkrálová sbírka

obecny_HLAVICKA_641x232

25. prosince 2020 Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyrazí.

Zdraví koledníků i dárců je pro nás na prvním místě a koleda se proto zatím uskuteční pouze ve virtuálním prostoru. Sledujte aktuální situaci na našem webu, Facebooku a Instagramu.

POMÁHEJTE PŘÍMO U NÁS

V současné době můžete přispět Charitě Luhačovice

ON-LINE KOLEDA na http://trikralovasbirka.cz/

NEZAPOMEŇTE UVÉST PSČ VAŠÍ OBCE, PŘÍPADNĚ UVÉST CHARITU, KTERÉ BUDE VÝTĚŽEK PŘIPSÁN

BANKOVNÍM PŘEVODEM

ČÍSLO ÚČTU 66008822/0800

BUDE VÁM PŘIŘAZEN JEDINEČNÝ VARIABILNÍ SYMBOL NAŠÍ CHARITY

77707049

003006_05_060195

A SAMOZŘEJMĚ PAK FINANCE ODESLAT S UVEDENÝM VARIABILNÍM SYMBOLEM!

V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÁM BUDE NA ZÁKLADĚ ZADANÝCH ÚDAJŮ VYSTAVENO, TAKÉ POTVRZENÍ O DARU.

UMÍSTĚNÍ ZAPEČETÝCH POKLADNIČEK aktuální stav k 7.1.2021

Umístění pokladniček k 7.1.2021

 

Prozatím si vychutnejte koledu s našimi online koledníky.  Neváhejte přispět i drobnou částkou. Stejně jako u příspěvků do pokladničky i při online koledě platí, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ. Děkujeme za vaši štědrost.

V roce 2021 chceme z tříkrálových darů podpořit:

  • Přímou pomocí rodiny s dětmi a seniory,
  • Rozvoj sociálních služeb Charity Luhačovice.

Za Vaše příspěvky a za podporu charitního díla Vám mnohokrát děkujeme!!!

 

Klíč k rozdělení výtěžku TKS

Arcidiecézní charita Olomouc 15%
Sekretariát ACHO 5%
Režie sbírky CHČR 5%
Humanitární pomoc 10%
Vráceno Charitě Luhačovice 58%
Krizový fond ACHO 5%
Nouzový fond ACHO 2%

 

 

Pokud se chcete do Tříkrálové sbírky, její přípravy, šití kostýmů či organizace zapojit kontaktujte Mgr. Lenku Semelovou, DiS. 731402043. Děkujeme všem za příspěvky do této celorepublikové sbírky, věříme, že i Vám přináší naši Tříkráloví koledníci radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích.
VIDEO z Tříkrálového koledování v roce 2020 zde.
Video z Tříkrálového koledování v roce 2019 zde
Video z Tříkrálového koledování v roce 2018 zde
Video z Tříkrálového koledování v roce 2016 zde.
Další informace naleznete na webu http://www.trikralovasbirka.cz/.