Tříkrálová sbírka

Trikralova_sbirka_DEKUJEME_30_4_landing-page_1366x486

25. prosince 2020 Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyrazí.

Zdraví koledníků i dárců je pro nás na prvním místě a koleda se uskutečnila ve virtuálním prostoru a sbírkou do statických pokladniček.

ON-LINE KOLEDA běží až do 30. 4. 2021 na http://trikralovasbirka.cz/

NEZAPOMEŇTE UVÉST PSČ VAŠÍ OBCE, PŘÍPADNĚ UVÉST CHARITU, KTERÉ BUDE VÝTĚŽEK PŘIPSÁN

BANKOVNÍM PŘEVODEM

ČÍSLO ÚČTU 66008822/0800

BUDE VÁM PŘIŘAZEN JEDINEČNÝ VARIABILNÍ SYMBOL NAŠÍ CHARITY

77707049

003006_05_060195

A SAMOZŘEJMĚ PAK FINANCE ODESLAT S UVEDENÝM VARIABILNÍM SYMBOLEM!

V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÁM BUDE NA ZÁKLADĚ ZADANÝCH ÚDAJŮ VYSTAVENO, TAKÉ POTVRZENÍ O DARU.

KONEČNÉ VÝSLEDKY STATIŠKÝCH POKLADNIČEK ROK 2021

CELKOVÝ VÝTĚŽEK STATICKÝCH POKLADNIČEK

271.652,- Kč

Výsledky statických pokladniček 2021

 

Prozatím si vychutnejte koledu s našimi online koledníky.  Neváhejte přispět i drobnou částkou. Stejně jako u příspěvků do pokladničky i při online koledě platí, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ. Děkujeme za vaši štědrost.

V roce 2021 chceme z tříkrálových darů podpořit:

  • Přímou pomocí rodiny s dětmi a seniory,
  • Rozvoj sociálních služeb Charity Luhačovice.

Za Vaše příspěvky a za podporu charitního díla Vám mnohokrát děkujeme!!!

 

Klíč k rozdělení výtěžku TKS

Arcidiecézní charita Olomouc 15%
Sekretariát ACHO 5%
Režie sbírky CHČR 5%
Humanitární pomoc 10%
Vráceno Charitě Luhačovice 58%
Krizový fond ACHO 5%
Nouzový fond ACHO 2%

 

OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
kasiček
Aktuální výnos
statických kasiček
[Kč]
Biskupice u Luhačovic614 690 Kč
Dolní Lhota324 606 Kč
Horní Lhota528 355 Kč
Kladná-Žilín24 727 Kč
Ludkovice315 837 Kč
Luhačovice20128 489 Kč
Podhradí24 820 Kč
Polichno12 450 Kč
Pozlovice530 423 Kč
Řetechov13 166 Kč
Sehradice314 089 Kč
Online koleda 43 811 Kč
Koleda ze statických kasiček51271 652 Kč
Koleda celkem 315 463 Kč
Rozpečetěno 51 z 51 úředně zapečetěných pokladniček.

 

Pokud se chcete do Tříkrálové sbírky, její přípravy, šití kostýmů či organizace zapojit kontaktujte Mgr. Lenku Semelovou, DiS. 731402043. Děkujeme všem za příspěvky do této celorepublikové sbírky, věříme, že i Vám přináší naši Tříkráloví koledníci radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích.
ZÁZNAM TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU 10. 1. 2021 V ČESKÉ TELEVIZI
VIDEO z Tříkrálového koledování v roce 2020 zde.
Video z Tříkrálového koledování v roce 2019 zde
Video z Tříkrálového koledování v roce 2018 zde
Video z Tříkrálového koledování v roce 2016 zde.
Další informace naleznete na webu http://www.trikralovasbirka.cz/.