Tříkrálová sbírka

Kašpar + Melichar + Baltazar koledovali na Luhačovicku v sobotu 11. 1. 2020

Děkujeme všem občanům Luhačovic a okolních obcí, za vlídné přijetí Tříkrálových koledníčků.
V roce 2020 bychom rádi z výtěžku financovali 2. etapu rozvoje Charitních služeb Luhačovické charity, je plánována další rekonstrukce a oprava prostor, které již přes 13 let slouží denně potřebám uživatelů i pracovníků Charity Luhačovice a samozřejmě také potřebným rodinám s dětmi a sociálně potřebným lidem.

TKS

Za Vaše příspěvky a za podporu charitního díla Vám mnohokrát děkujeme!!!

 

Klíč k rozdělení výtěžku TKS

Arcidiecézní charita Olomouc 15%
Sekretariát ACHO 5%
Režie sbírky CHČR 5%
Humanitární pomoc 10%
Vráceno Charitě Luhačovice 58%
Krizový fond ACHO 5%
Nouzový fond ACHO 2%

 

OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
pokladniček
Aktuální výnos
[Kč]
Biskupice u Luh.530 026 Kč
Dolní Lhota230 066 Kč
Horní Lhota231 041 Kč
Kladná-Žilín210 338 Kč
Ludkovice 530 868 Kč
Luhačovice29131 737 Kč
Podhradí116 250 Kč
Polichno112 680 Kč
Pozlovice860 038 Kč
Řetechov311 684 Kč
Sehradice236 940 Kč
Koleda celkem60401 668 Kč
Rozpečetěno 60 z 60 (100%) úředně zapečetěných pokladniček.

 

Pokud se chcete do Tříkrálové sbírky, její přípravy, šití kostýmů či organizace zapojit kontaktujte Mgr. Lenku Semelovou, DiS. 731402043. Děkujeme všem za příspěvky do této celorepublikové sbírky, věříme, že i Vám přináší naši Tříkráloví koledníci radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích.
VIDEO z Tříkrálového koledování v roce 2020 zde.
Video z Tříkrálového koledování v roce 2019 zde
Video z Tříkrálového koledování v roce 2018 zde
Video z Tříkrálového koledování v roce 2016 zde.
Další informace naleznete na webu http://www.trikralovasbirka.cz/.