Tříkrálová sbírka

banner_1180x490_online_koleda

Koleda již běží. První pokladničku jsme předali na Městský úřad v Luhačovicích, kde je k dispozici již od 3. ledna 2022.

Tradiční koleda proběhla v Luhačovicích a okolí v sobotu 8. ledna 2022, kde můžete v ulicích potkávat skupinky Tříkrálových koledníků.

A statické pokladničky budou na stanovených místech k dispozici do 16. ledna 2022.

ON-LINE KOLEDA běží až do 30. 4. 2021 na http://trikralovasbirka.cz/

NEZAPOMEŇTE UVÉST PSČ VAŠÍ OBCE, PŘÍPADNĚ UVÉST CHARITU, KTERÉ BUDE VÝTĚŽEK PŘIPSÁN

BANKOVNÍM PŘEVODEM

ČÍSLO ÚČTU 66008822/0800

BUDE VÁM PŘIŘAZEN JEDINEČNÝ VARIABILNÍ SYMBOL NAŠÍ CHARITY

777970054

QR kód TKS 2022_orig

A SAMOZŘEJMĚ PAK FINANCE ODESLAT S UVEDENÝM VARIABILNÍM SYMBOLEM!

V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÁM BUDE NA ZÁKLADĚ ZADANÝCH ÚDAJŮ VYSTAVENO, TAKÉ POTVRZENÍ O DARU.

UMÍSTĚNÍ STATIŠKÝCH POKLADNIČEK ROK 2022

Umístění pokladniček k 5.1.2022

 

Prozatím si vychutnejte koledu s našimi online koledníky.  Neváhejte přispět i drobnou částkou. Stejně jako u příspěvků do pokladničky i při online koledě platí, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ. Děkujeme za vaši štědrost.

V roce 2022 chceme z tříkrálových darů podpořit:

  • Přímou pomoc rodinám s dětmi a seniorům,
  • Podpora sociálních služeb Charity Luhačovice.

Za Vaše příspěvky a za podporu charitního díla Vám mnohokrát děkujeme!!!

 

Klíč k rozdělení výtěžku TKS

Arcidiecézní charita Olomouc 15%
Sekretariát ACHO 5%
Režie sbírky CHČR 5%
Humanitární pomoc 10%
Vráceno Charitě Luhačovice 58%
Krizový fond ACHO 5%
Nouzový fond ACHO 2%

 

OrganizaceKasičky
zapečetěné/rozpečetěné
KasičkyBezhotovostní dary
CHARITA LUHAČOVICE
71/71501 657 Kč1 200 Kč
Biskupice534 320 Kč0 Kč
Charita Luhačovice00 Kč1 200 Kč
Dolní Lhota234 443 Kč0 Kč
Horní Lhota233 270 Kč0 Kč
Kladná-Žilín211 290 Kč0 Kč
Ludkovice537 249 Kč0 Kč
Luhačovice39193 022 Kč0 Kč
Podhradí118 000 Kč0 Kč
Polichno213 140 Kč0 Kč
Pozlovice868 183 Kč0 Kč
Řetechov313 680 Kč0 Kč
Sehradice245 060 Kč0 Kč
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) 501 657 Kč 
Online koleda celkem 5 100 Kč 
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM 1 200 Kč 
Celkem 507 957 Kč 
Rozpečetěno 71 z 71 úředně zapečetěných pokladniček.

 

Pokud se chcete do Tříkrálové sbírky, její přípravy, šití kostýmů či organizace zapojit kontaktujte Mgr. Lenku Semelovou, DiS. 731402043. Děkujeme všem za příspěvky do této celorepublikové sbírky, věříme, že i Vám přináší naši Tříkráloví koledníci radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích.

ZÁZNAM TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU 9. 1. 2022 V ČESKÉ TELEVIZI

ZÁZNAM TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU 10. 1. 2021 V ČESKÉ TELEVIZI
VIDEO z Tříkrálového koledování v roce 2020 zde.
Video z Tříkrálového koledování v roce 2019 zde
Video z Tříkrálového koledování v roce 2018 zde
Video z Tříkrálového koledování v roce 2016 zde.
Další informace naleznete na webu http://www.trikralovasbirka.cz/.