Často kladené dotazy pomůcky

Jakým způsobem si mohu pomůcku pronajmout?

Pomůcky jsou zapůjčovány za úhradu dle platného ceníku zdravotnických pomůcek.

Jak to funguje?

Zapůjčení pomůcky probíhá domluvou, kdy se vhodná pomůcka vybere s uživatelem – často spíše s některým z rodinných příslušníků. Dále zaškolíme a poradíme, jak s pomůckou zacházet, pak sepíšeme Smlouvu o zapůjčení zdravotnických pomůcek, a poté je možné si pomůcku odvést domů. Když už pomůcka není potřeba, tak se vrátí a smlouva se ukončí.

Pomůcky pouze pronajímáte nebo i prodáváte? Můžu si po nějaké době pomůcku odkoupit?

Pomůcky neprodáváme, jsme schopni Vám předat kontakt na prodejny zdravotních a kompenzačních pomůcek, tzn. u nás si pomůcku zapůjčíte do doby než si pomůcku zakoupíte.

Jakým způsobem probíhá úhrada za zapůjčené pomůcky?

Úhrada za pronájem pomůcek je stanovena v aktuálním platném ceníku. Cena je uvedená za měsíční/denní pronájem. Cena se vypočítá za skutečné dny pronájmu pomůcky. V případě, že je pomůcka zapůjčena celý měsíc je platba hrazena měsíční sazbou. Nespornou výhodou proč si zapůjčit pomůcku u nás je, že neskládáte žádnou kauci.

Mohu za pomůcku platit hotově i bezhotovostně?

Ano, platbu můžete hradit v hotovosti na adrese Hradisko 100, Luhačovice nebo bezhotovostní platbou na účet 191151601/0300 s přiděleným variabilním symbolem dle smlouvy.

Dovezete mi pomůcku domů?

Ne, běžně pomůcky nedovážíme. Ale po dohodě s námi, pokud,opravdu nemáte jinou možnost dopravy, pokusíme se Vám dovoz za poplatek zajistit. 

Pokud mám doporučení od lékaře nebo průkaz ZTP mám u vás na pomůcky slevu?

Ne, nikoli žádné slevy neposkytujeme.

Potřebuji mít poukaz od lékař abych si u vás pomůcku mohl pronajmout?

Ne, nepotřebujete.

Jak dlouho mohu mít pomůcku pronajatou?

To je opravdu na Vás. Záleží na její potřebnosti, někdy na měsíc, někdy na pár dní, ale i déle. Často je to tak, že pomůcka je zapůjčena pouze na dobu nezbytně nutnou, než si uživatel pořídí zdravotní či kompenzační pomůcku vlastní, ať už z vlastních zdrojů nebo přes příslušnou zdravotní pojišťovnu. Pomůcky pronajímáme na dobu neurčitou. Pomůcku je nutné vrátit nepoškozenou, čistou.

Co se nejvíce půjčuje?

Nejvíce se půjčují chodítka a elektrické postele. Zájemce může omezit pouze to, že pomůcka je aktuálně půjčena jinému uživateli. Ale i v tomto případě hledáme s klientem optimální řešení jeho situace. 

Můžeme Vám něco doporučit?

Jelikož nám poslední dobou počasí přeje, doporučuji Vám zapůjčit si invalidní mechanický vozík. Můžete tak udělat radost výletem či procházkou některému se svých příbuzných, který se už hůř pohybuje. Vozík se dobře ovládá a je velmi skladný.

S výběrem pomůcky Vám poradíme zde