Postní almužna

 

Postní almužna 2022

Vážení farníci, děkujeme za Vaše finanční dary, které jste věnovali prostřednictvím Postní almužny na pomoc lidem v nouzi. V roce 2022 činili příspěvky celkem 36.560,- Kč.  Dary použila nebo použije Charita Luhačovice ve spolupráci farnostmi formou přímé pomoci tam, kde nestačí síly jednotlivce, pomoc rodiny nebo sociální systém státu.

Díky postní almužně a díky Vám, jsme mohli během několika let pomoci již několika desítkám rodin. Ceníme si Vaší podpory charitního díla církve.

Postní almužna je pastorační aktivitou farností, o jejímž konání rozhodla Česká biskupská konference. Cílem této snahy je rozvíjet kontakt mezi Charitou a jednotlivými farními společenstvími, rozšiřovat schopnost farníků vnímat potřeby lidí ve svém okolí, materiálně i duchovně podporovat ty, kteří potřebují naši pomoc. Postní almužna je zcela zřejmým vyjádřením toho, jak Církev skrze Charitu pomáhá lidem v nouzi.

Během Popeleční středy či 1. neděle postní obdrží věřící v kostele papírovou schránku „postničku“, kterou mají po celou postní dobu ve svých domovech. Do schránky vkládají finanční prostředky, které ušetřili odříkáním si během půstu. Schránka se může stát, podobně jako je adventní věnec symbolem Vánoc, symbolem přípravy na Velikonoce při setkáních rodiny u modlitby.

Na Květnou neděli odevzdají věřící „postničky“ ve svých kostelích. Farnost poté předá finanční dary Charitě Luhačovice, která se postará – po dohodě s duchovním správcem farnosti - o jejich rozdělení. Provádí k tomu potřebná sociální šetření a administrativní úkony.

Finanční dary z Postní almužny jsou využívány na pomoc bližním v nouzi. Sám dárce může svými preferencemi ovlivnit konkrétní určení jeho finančních prostředků.

Výnosy a využití postní almužny ve farnostech Luhačovice, Pozlovice a Horní Lhota naleznete zde.

Další informace můžete nalézt na https://www.postnialmuzna.cz/o-postni-almuzne/.

DL letáƒek_nahled_2021

Věřící mají možnost navrátit se k starobylé postní tradici. "Půst obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich bližních. Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho pro nás příjemného zříci ve prospěch druhých například omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, zbytečné brouzdání po internetu, luxus nebo jiné věci, jež nejsou pro život nezbytně nutné. Schránka pro Postní almužnu je také vhodná jako nástroj k formaci dětí při společné večerní modlitbě nebo postní katechezi v kruhu rodiny. Při ní je možné přidat prosby za konkrétní nemocné, chudé, hladové a postižené různými katastrofami. Tím, že se omezíme ve své spotřebě, můžeme nejen prospět trpícím lidem, ale také tím obohacujeme sami sebe." 

(z Postní úvahy Mons. Josefa Šicha)