Rozvoj sociálních služeb a vozového parku - Charita Luhačovice

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A VOZOVÉHO PARKU - CHARITA LUHAČOVICE

Reg.číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008231

Projekt si klade za cíl vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb Charity Luhačovice po celém regionu Luhačovicka, aby bylo docíleno kvalitního poskytování stávajících sociálních služeb pro maximální možný počet klientů. Konkrétně se jedná o pečovatelskou službu a denní stacionář. Nákupem 2 nových osobních automobilů bude moci charita kvalitně obsloužit celkem 11 obcí, které jsou zvláště v zimě, hůře obslužitelné a zefektivnit poskytované služby v nich.

Projekt Rozvoj sociálních služeb a vozového parku - Charita Luhačovice je spolufinancován Evropskou unií.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB-1024x169 (1)

Termín realizace: 2019-2020