GDPR

Charita Luhačovice
církevní právnická osoba
Hradisko 100, 763 26 Luhačovice
Tel.: +420 577 132 355
E-mail: info@luhacovice.charita.cz
IČ 736 33 071, DIČ CZ73633071/nejsme plátci DPH

Charita Luhačovice, se sídlem Hradisko 100, 763 26 Luhačovice, IČ: 73633071, zapsaná ve veřejném rejstříku evidovaných právnických osob pod číslem: 8/1-02-738/2004-6048 ze dne 1. 4. 2004, r (dále jen „Správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a následně o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů, údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Charita Luhačovice zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • agenda související s poskytováním sociálních služeb na základě zákona 108/2006 Sb. (Charitní pečovatelská služby, Denní stacionář);
  • agenda související s poskytování zdravotních služeb (Domácí zdravotní péče);
  • personalistická a účetní agenda,
  • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
  • pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost,
  • pořádání dobročinných sbírek.

Charitou Luhačovice zpracovává nezbytné údaje pro účely spojené se službami a pro plnění úkolů uložených zákonem, a to po dobu k tomu nezbytnou a řádně informovámujeme o zpracování osobních údajů subjekty, kterých se to týká.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše organizace v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat poštou na adrese Hradisko 100, 763 26  Luhačovcie, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@luhacovice.charita.cz 

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se na výše uvedený kontakt.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Poučení o základních pojmech o právech garantovaných GDPR a další informace naleznete zde:

https://www.uoou.cz/zakladni-prirucka-k-gdpr/ds-4744/archiv=0&p1=3938