Kdo jsme

 

Charita Luhačovice
církevní právnická osoba
Hradisko 100, 763 26 Luhačovice
Tel.: +420 577 132 355
IČO 736 33 071
DIČ CZ73633071/nejsme plátci DPH
Bankovní účet: 191151601/0300 u ČSOB Zlín

Ředitel Mgr. Lenka Semelová, DiS.

Mobil: + 420 731 402 043

Email: lenka.semelova@luhacovice.charita.cz  

Zástupkyně ředitele Helena Máčalová

Mobil: + 420 731 646 716

Email: helena.macalova@luhacovice.charita.cz 

Charitní rada

 • Ing. Hana Slováková, předsedkyně
 • Ing. Tomáš Jandora
 • Jiřina Masařová
 • MUDr. Věra Rajchlová
 • Mgr. Jiřina Šenovská

Území působnosti Charity Luhačovice:

Luhačovice, Pozlovice, Podhradí, Kladná-Žilín, Biskupce, Ludkovice, Řetechov, Polichno, Horní Lhota, Dolní Lhota, Sehradice

Registrace u Ministerstva kultury ČR dle Zákona č. 3/2002 Sb. Č. 8/1-02-738/2004-6048 ze dne 1. 4. 2004

Charita Svaté rodiny Luhačovice působí na území olomoucké arcidiecéze a je součástí Arcidiecézní charity Olomouc, která je členem Charity Česká republika. 

Hlavní činností Charity ČR

je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům od raného do seniorského věku v terénu či v zařízeních, které provozují jednotlivé Charity v osmi diesézích. Rozsah poskytovaných služeb definuje z větší části zákon; reagujeme však i na speciální potřeby, které nejsou v zákoně zakotvené.

 • Sociální a zdravotní služby (sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence)
 • Ostatní služby sociálního a zdravotního charakteru (hospice)
 • Charitní služby (humanitární sklady oblečení, půjčovny kompenzačních pomůcek, chráněné dílny, mateřská centra)
 • Humanitární pomoc v ČR (jednotlivé složky Charity ČR se podle svých možností zapojují do pomoci lidem, kteří jsou postiženi přírodní či humanitární katastrofou na území ČR (zejména povodně), a to v součinnosti s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému, jehož je Charita ČR součástí.
 • Pomoc cizincům v nouzi na území ČR
 • Humanitární a rozvojová pomoc v zahraničí (ve spolupráci s Caritas Internationalis)

Důležitou součástí charitní práce je rovněž humanitární pomoc do zahraničí. Pracovníci Charity se rovněž účastní práce v odborných komisích na ministerstvech zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Podílí se rovněž na vzdělávání studentů, pracovníků Charity i ostatních neziskových organizací v oblasti sociální, zdravotní a humanitární pomoci.

V případě, že nám chcete sdělit nějaké přání, připomínku či stížnost informace ke stažení zde.

Charita ČR a mezinárodní organizace

Charita ČR je partnerem OSN. Generálního ředitelství ECHO při Evropské unii a dalších mezinárodních neziskových organizací. Charita ČR je členem konfederace 162 národních charit sdružených do Caritas Internationalis.

Dalši informace o Charitě ČR naleznete na www.charita.cz.