VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ

Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00140

V letech 2013 až 2015 probíhal vzdělávací projekt Vzděláváním ke kvalitě, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/A7.00140. Realizátorem projektu byla Charita Svaté rodiny Luhačovice, odborným vzděláváním prošlo 59 pracovníků, ze 3 organizací. Partnery projektu byli Charita sv. Vojtěcha Slavičín a Charita Valašské Klobouky. Kurzy byly určeny pro pracovníky v sociálních službách, pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky z těchto 3 organizací.

Cílem projektu je především prohloubení a rozšíření odborných znalostí pracovníků Charity Svaté rodiny Luhačovice, Charity sv. Vojtěcha Slavičín a Charity Valašské Klobouky, kteří napomáhají sociální integraci cílovým skupinám. Jde o odborné vzdělávání pracovníků s cílem zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. 

Celkový počet absolventů: 339

Finanční objem projektu: 1.185.732,70 Kč

Klíčové vzdělávání aktivity:

Úvod do fundraisingu aneb jak získávat sympatie, důvěru a prostředky

Ochrana práv uživatelů sociálních služeb

Standardizace kvality sociálních služeb aneb rozumíme standardům kvality?

Stížnosti na kvalitu poskytování sociálních služeb

Jednání se zájemcem o sociální službu, smlouva o poskytování sociální služby

Úvod do reminiscence seniorů

Úvod do sociálního práva

Validace podle Naomi Feil – komunikace s lidmi s demencí

Budování pozitivních vztahů na pracovišti

Individuální plánování pro ambulantní a terénní služby

Time managment

Výcvik v práci s psychickou zátěží

Úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování

Základní kurz Bazální stimulace

Nácvik manipulace s málo pohyblivým nebo nepohyblivým klientem

Spirituální kompetence sociálního pracovníka

Projekt byl financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR. 

esf_eu_oplzz_Podporujeme_horizontal_CMYK

Termín realizace: 2013-2015