Podpora Charity Luhačovice v roce 2021
6. srpna 2021 Novinky a aktuality

Podpora Charity Luhačovice v roce 2021

Charita Luhačovice obdržela v roce 2021 tyto dotační prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Zlínského kraje, měst a obcí.

Zlínský kraj

Zlínský kraj poskytl Charitě Luhačovice dotace z rozpočtu Zlínského kraje k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021. Tato dotace významným způsobem umožní a podpoří činnost Pečovatelské služby a služby Denního stacionáře.

Pečovatelská služba Luhačovice: Zlínský kraj poskytl z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 3.010.650,- Kč

Denní stacionář Luhačovice: Zlínský kraj poskytl z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 1.349.950,- Kč

Zlínský kraj poskytl Charitě Luhačovice finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021.

Pečovatelská služba byla podpořena částkou 359.200,- Kč.

Denní stacionář byl podpořen částkou 102.700,- Kč.

Zlínský kraj poskytl Charitě Luhačovice neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje na realizaci dobrovolnické služby. Projekt: „Koordinace a organizace dobrovolnické služby v Charitě Luhačovice rok 2021“ je spolufinancován Zlínským krajem ve výši 80.000,- Kč. 

Za výše uvedenou finanční podporu poskytovanou v roce 2021 Zlínskému kraji děkujeme.

zl

Města a obce

Město Luhačovice poskytlo dotaci z rozpočtu Města Luhačovice pro rok 2021 na zajištění dostupnosti sociálních služeb a na běžné výdaje pečovatelské služby a denního stacionáře v Luhačovicích ve výši 450.000,-Kč.

Městys Pozlovice poskytl neinvestiční dotaci ve výši 75.000,-Kč na provoz pečovatelské služby a denního stacionáře.

Obec Biskupice poskytla na zajištění dostupnosti sociálních služeb částku 25.000,-Kč.

Obec Ludkovice poskytla na zajištění dostupnosti sociálních služeb částku 20.000,- Kč.

Obec Sehradice poskytla na provoz pečovatelské služby 15.000,- Kč.

Obec Dolní Lhota poskytla na provoz pečovatelské služby částku 10.000,-Kč.

Obec Horní Lhota poskytla na zajištění dostupnosti sociálních služeb částku 10.000,-Kč.

Obec Podhradí poskytla na provoz denního stacionáře částku 7.000,- Kč.

Za výše uvedenou finanční podporu poskytovanou v roce 2021 všem Městům a obcím mnohokrát děkujeme.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra podpořilo neinvestiční dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 Dobrovolnickou službu Luhačovice částkou 27.000,-Kč.

Za výše uvedenou finanční podporu poskytovanou v roce 2021 Ministerstvu vnitra děkujeme.

Logo_CMYK (1)

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV podpořilo v roce 2021v rámci mimořádného dotačního řízení na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19 Charitu Luhačovice v rámci programu C pečovatelskou službu a denní stacionář částkou 845.231,- Kč.

MPSV podpořilo v roce 2021 v rámci mimořádného dotačního řízení na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19  program  E pečovatelskou službu a denní stacionář částkou  105.870,- Kč.

Za výše uvedenou finanční podporu poskytovanou v roce 2021 Ministerstvu práce a sociálních věcí děkujeme.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo

Mgr. Lenka Semelová DiS.

ředitelka, PR, sociální pracovník
Tel.: 577 132 355 E-mail: 7.AuRWi_8.yy.Z4WHeHrR1en4-rhT65j4mnhTj