Podpora Charity Luhačovice v roce 2020
15. listopadu 2020 Charita Luhačovice

Podpora Charity Luhačovice v roce 2020

Charita Luhačovice obdržela v roce 2020 tyto dotační prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Zlínského kraje, měst a obcí.

Zlínský kraj

Zlínský kraj poskytl Charitě Luhačovice dotace z rozpočtu Zlínského kraje k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020. Tato dotace významným způsobem umožní a podpoří činnost Pečovatelské služby a služby Denního stacionáře.

Pečovatelská služba Luhačovice: Zlínský kraj poskytl z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 2.853.770,- Kč

Denní stacionář Luhačovice: Zlínský kraj poskytl z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1.281.410,- Kč

Zlínský kraj poskytl Charitě Luhačovice finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020.

Pečovatelská služba byla podpořena částkou 383.900,- Kč.

Denní stacionář byl podpořen částkou 102.700,- Kč.

Zlínský kraj poskytl Charitě Luhačovice neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje na realizaci dobrovolnické služby. Projekt: „Koordinace a organizace dobrovolnické služby v Charitě Luhačovice rok 2020“ je spolufinancován Zlínským krajem ve výši 80.000,- Kč. 

 zl

Za výše uvedenou finanční podporu poskytovanou v roce 2020 Zlínskému kraji děkujeme.

 

Města a obce

Město Luhačovice poskytlo dotaci na úhradu nákladů provozu pečovatelské služby a denního stacionáře ve výši 370.000,-Kč.

Městys Pozlovice poskytl neinvestiční dotaci ve výši 75.000,-Kč.

Obec Biskupice poskytla na zajištění dostupnosti sociálních služeb částku 25.000,-Kč.

Obec Ludkovice poskytla na zajištění dostupnosti sociálních služeb částku 20.000,- Kč.

Obec Sehradice poskytla na provoz 15.000,- Kč.

Obec Dolní Lhota poskytla na provoz pečovatelské služby částku 10.000,-Kč.

Obec Horní Lhota poskytla na provoz pečovatelské služby částku 10.000,-Kč.

 

Za výše uvedenou finanční podporu poskytovanou v roce 2020 všem Městům a obcím mnohokrát děkujeme.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra podpořilo neinvestiční dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 Dobrovolnickou službu částkou 30.000,-Kč.

Logo_CMYK (1)

Za výše uvedenou finanční podporu poskytovanou v roce 2020 Ministerstvu vnitra děkujeme.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV podpořilo v rámci mimořádné dotačního řízení na podporu v souvislosti s epidemií COVID 19 Charitu Luhačovice v rámci programu C pečovatelskou službu a denní stacionář částkou 386.184,- Kč

MPSV podpořilo v rámci mimořádného dotačního řízení kompenzace vícenákladů v souvislosti s epidemíí COVID 19  program D pečovatelskou službu a denní stacionář částkou  187.901,- Kč

MPSV podpořilo v rámci mimořádného dotačního řízení na podporu v souvislosti s epidemií COVID 19 program E pečovatelskou službu a denní stacionář

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo