PŘEHLED ČINNOSTÍ A PODPORY K PŘEKONÁNÍ KORONAKRIZE NA LUHAČOVICKU
5. května 2020 Charita Luhačovice

PŘEHLED ČINNOSTÍ A PODPORY K PŘEKONÁNÍ KORONAKRIZE NA LUHAČOVICKU

Zveřejňujeme přehled činností a podpory v měsících březnu a dubnu 2020, které nadále probíhají nad rámec našich sociálních služeb. Velké díky patří všem pracovníkům, za jejich pracovní nasazení a obětavou práci v uplynulých měsících. Také vedoucím pracovníkům, kteří pružně reagují na změny a různá vládní nařízení.

BŘEZEN

 • od 16. 3. 2020 uzavřen Denní stacionář (DS) pro seniory a zdravotně postižené Charity Luhačovice, zároveň započala i rekonstrukce prostor DS – kontaktní osoba: Mgr. Ivona Slováková
 • od 16. 3. 2020 šijeme a rozdáváme roušky (pracovnice a ostatní dobrovolnice)
 • dne 19. 3. 2020 jsme dostali od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 6 litrů dezinfekce na ruce
 • od 30. 3. 2020 rozdáváme velikonoční přání našim uživatelům s rouškou (roušky pro ně našila paní Marie Haková)
 • informovaní a komunikace s obcemi v územní působnosti (průběžně) – kontaktní osoba: Mgr. Lenka Semelová
 • ustanoven koordinátor pro mimořádné události spojené s pandemií COVID-19 – kontaktní osoba: Mgr. Lenka Semelová
 • přebíráme průběžné dodávky ochranných osobních pomůcek (OOP), které jsou Zlínským krajem distribuovány na určeném místě v ORP Luhačovice – Město Luhačovice – kontaktní osoby: Bc. Františka Vratislavská a Mgr. Lenka Semelová
 • provádíme pravidelný monitoring aktuálního stavu personálního zabezpečení našich sociálních sužeb pro Zlínský kraj – kontaktní osoba: Bc. Františka Vratislavská
 • rozdáváme materiální a hygienickou podporu z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a Potravinové banky ve Zlínském kraji, z.s – kontaktní osoba: Mgr. Anna Martincová

DUBEN

 • dne 2. 4. 2020 vznikl rouškovník u budovy – citace z TZ: A jelikož naše organizace působí na území Luhačovského Zálesí a na pomezí Valašska, tož budiž náš Rouškovník charitní po našem „Růškovník“.
 • od 17. 4. 2020 nabízíme možnost tisknutí školních materiálů a materiální pomoci potřebným rodičům ve spolupráci se základními školami v naší územní působnosti – kontaktní osoba Mgr. Anna Martincová
 • od 23. 4. 2020 podpora a naslouchání na telefonu ve všední dny od 14 – 16 hod. (podpora pro „profesní“ partnery v ORP Luhačovice) – kontaktní osoba Mgr. Anna Martincová
 • přebíráme průběžné dodávky ochranných osobních pomůcek (OOP), které jsou Zlínským krajem distribuovány na určeném místě v ORP Luhačovice (Město Luhačovice) – kontaktní osoba: Bc. Františka Vratislavská a Mgr. Lenka Semelová
 • provádíme pravidelný monitoring aktuálního stavu personálního zabezpečení našich sociálních sužeb pro Zlínský kraj – kontaktní osoba: Bc. Františka Vratislavská
 • rozdáváme materiální a hygienickou podporu z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a Potravinové banky ve Zlínském kraji – kontaktní osoba Mgr. Anna Martincová
 • řešili jsme individuální žádosti o přímou pomoc z Tříkrálové sbírky 2020 – kontaktní osoba Mgr. Anna Martincová a Mgr. Lenka Semelová

V případě potřeby řešení konkrétní problematické situace nás kontaktujte:

Mgr. Anna Martincová

sociální pracovník, PR a propagace
E-mail: WgAkO_5jabAm5f56LTyEYZ7gcbpoO1.7~bGkO1p