Tříkrálová sbírka 2021 na Luhačovicku bude, ale možná i jinak…
20. listopadu 2020 Charita Luhačovice

Tříkrálová sbírka 2021 na Luhačovicku bude, ale možná i jinak…

Nový rok nám pomalu začíná klepat na dveře. A my bychom byli velmi rádi, kdyby koledníci mohli chodit po ulici s písní přející vám všem štěstí, zdraví, dlouhá léta a přinést vám tak požehnání do nového roku. Vše však záleží na vývoji epidemiologické situace u nás. V současné době hledáme vhodnou formu a způsob koledování, tak abychom neohrozili bezpečnost koledníků i dárců.

Když se situace bude vyvíjet dobře, tak by se Tříkrálová sbírka v územní působnosti Charity Luhačovice mohla uskutečnit v sobotu 9. ledna 2021. A to vše s ohledem na veškerá epidemiologická opatření. Je tu však také možnost, že se koledování uskuteční i virtuálně. O vývoji situace vás chceme aktuálně informovat.
Kdo má zájem se koledování zúčastnit může se přihlásit u našeho koordinátora dobrovolníků a tříkrálové sbírky pana Mgr. Karla Adámka. Kontaktovat jej lze na čísle 737 012 235, 577 132 355 nebo e-mailem dobrovolnici@luhacovice.charita.cz, pouze ve všední dny.
V současné době se snažíme všechny naše služby zachovat bez omezení. Doufám, že se nám koledu podaří nějakým způsobem připravit a budeme moci k vašim domovům přinést tříkrálové požehnání. 

Mgr. Anna Martincová

sociální pracovník, PR a propagace
E-mail: WgAkO_5jabAm5f56LTyEYZ7gcbpoO1.7~bGkO1p